פורסם בתאריך 12/12/2018

נילי זיו - עורכת דין

דיני העבודה הקלאסיים אינם חלים על משרתי הקבע. פעמים רבות, חשופים אנשי הקבע לפגיעה אפשרית בזכויותיהם ובמעמדם. על מנת לפקח על שמירת זכויותיהם של משרתי הקבע, הוקם טריבונאל משרתי הקבע, אשר לו סמכות ייחודית לדון בעניינם של משרתי הקבע בהליכים השונים: ענייני השכר, זכאות לימי מחלה, מענק שחרור, סיום שרות הקבע בדרך של פיטורין/ פרישה לגמלאות וכדומה.
יצירת קשר
ההודעה נשלחה. נחזור עם תשובה בקרוב.